20. maj, 2016

Sätra Bunn

Förra helgen ( 14-15 Maj så var vi Leo och jag på Sätra Brunns jag vill nästan säga utbildningsdagar kring djupvågen, behandlingar och bindväv.

Det är ju så nytt ( forskningen kring bindväven ) att ingen egentligen vet mer än en annan när man är på hugget efter nytt material som nästan dagligen läggs ut .

Här fick vi serverad det nyaste på slilverplåt :-) Forskning och användningen av den i praktiska behandlingar. Det går i stormsteg. Sven Lindblom invigde oss som vas där i sin specialpunkt behandlingar som han använder sig av  när han behandlar elithästarna . 

Väl rustat är vi hemma igen för behandlingen av djur och människa !