3. dec, 2011

var kommer namnet Gyas ifrån?

Många frågar mig vad Gyas betyder? Är det en nån avkortning av något?

Nej, det är faktiskt en historiskt namn av en  vikingerdrottning som ska vara begravd här. Hon hette Gya eller Gaya. Vårt Gårdsnamn är Gysås, alltså Gyas å då det flyter en å genom våra marker. Jag tyckte det var bara naturligt att anknyta till platsen och att det är dessutom en drottning, en kvinna alltså gör att  det känns ännu bättre. En kraftfull kvinna för jag kan inte tänka mig att vikingardrottningar var svaga. Jag hoppas att hennes kraft överför sig på allt som händer här..

Ha det..