21. feb, 2012

att vara med häst på hästvis

Beskrivning :Här är det lilla Nahid som vill äta direkt ur säcken eller skoffan. Vi försvarar vår mat!!
I detta fallet hade jag höjd spöet något till bog eller halsområde för att ge en ännu tydligare signal. Lugnet var perfekt och anpassat hennes sinnesstämning och situationen.