Det är relationen till hästen som ligger till grund för prestationen

Reverens från Stina:" Nu håller jag på i ca 25 år och har egna hästar , ordna kurser, resa  rund, delta i kurser och du är den första som kunde berätt för mig varför!

Joeline:" Det är du som borde kallas för Sveriges bästa hästpsykolog, det är nu allt faller på plats för mig !

Saga:Köpte tidigt i somras en ohanterad unghäst som aldrig haft människokontakt i sitt liv, jag jobbade ett par månader med att kunna komma fram till henne och att få henne att tillåta beröring. Efter detta visste jag inte riktigt hur jag skulle gå vidare utan
att stressa och pressa fram något. Då tipsade Gabriele mig om foderlekar och andra "lekar" där jag integrerar med hela flocken för att bygga upp tilliten med min unghäst. Och ur det har jag kunnat ta på grimma och börja leda in henne i stallet utan någon särskild
förberedande träning och utan större problem.

OBS: Kursen är tvådelad. En föreläsningsdel som går i 5 timmar och en praktiskt del som kan förlängas så länge det behövs om det är många ekipage.  Du behöver inte delta i den praktiska delen men rekommenderas förstås.

Jag har nu återigen fått så mycktet positiv feedback av flera vuxna hästmänniskor i alla åldrar som tack vare Horsecommunication TWOWAY har fått inom kortaste tid en fördjupat kontakt med sin häst!
Jag upplever gång på gång hur avgörande en bra relation baserat på hästspråk är. Framförallt för att hästen presterar bättre, är gladare , mer tillitsfullt etc. Alla sorts problem bara försvinner, eller blir hanterbara. Naturligtvis finns det traumatiserade hästar, men chansen att kunna hjälpa dem ökar betydligt! Våra problem vi har med hästarna beror på, att vi oftast inte verkligen förstår vad som är avgörande och viktigt för en häst ! Hur vi ska förmedla oss, hur vi ska tolka vår häst och hur vi ska bemöta den. För hästen är spooky p g a att vi inte förmedlar rätt budskap på rätt sätt.

Här kan du läsa sammanfattningsvis vad du kommer att höra .

Hästpsykologi 
- Hästens grundläggande behov och vad det medför för oss.
- Ledarstoets uppgifter och vår ledarskap
- Ledarhingstens uppgifter och vår ledarskap
- Vad är ledarskap egentligen?
- Vad är tillit och respekt och hur får jag och kan behållen den ?           -Vad är vänskap, hur får jag hästens förtroende?                                   - Vilket betydelse har foder för hästen ?
- Att bonda korrekt - ledarskap och vänskap är de mest avgörande bitar i en relationen och för prestation.
- Vilka förväntningar har hästen på oss och hur kan vi uppfylla dem ?

Olika  klassiska beteendemönster och hur du ska tolka dem. Ansiktsläsning

WORKSCHOP

Hälsningsritual - Bonda- Ledarskapsövningar- Att kunna  ge foder från hand och behålla ledarskapen.

Tolka hästens beteende rätt (på plats) Hur ska du agera i vissa situationer?

Rangordningsstrider - Demonstration på Gyas- Hästcentrum

 PRIS                1000:- föreläsning och workshop med egen häst eller lånad häst

Föreläsning: 500:-

Föreläsning och åskådning: 650:-

Medhavd lunch eller 120 :- på plats  Gyas - Hästcentrum)

Fika ingår.

Om du vil anordna kursen hemma hos dig så hör angående priser